Studio Esinam

studio_esinam_Goteborg_1

Härliga prints kan man väl adrig riktigt titta sig mätt på eller få för många av?
Senaste i raden, värda att uppmärksamma är Studio Esinam’s prints Elevations
som har kända monomentala byggnader i olika storstäder som fokus.
Och sprider sig som en löpeld i socialamedier det gör dem.
Sedan tidigare fanns städer som Berlin, Tokyo och Paris på deras repetoar, som
nu utökas med städerna Stockholm, Göteborg och Brooklyn.

Styling:Studio Esinam
Foto: Patrik Hagborg

Inredningshjälpen/Anette